Tietosuojakäytäntö Kylmäkuljetus -sovellus

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka koskee play kaupassa olevaa Kylmäkuljetus -sovellusta

1. Rekisterinpitäjät ja tietosuojavastaava

ATP-neuvottelukunta (YTL Ry)
Eteläranta 10, 7. krs.
00130 Helsinki
Jouni Lind
jouni.lind@ytl.fi

Tietorahti Oy (y-tunnus 2734520-1)
Myrskylinnantie 16
21500 Kaarina

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Janne Lausvaara
janne.lausvaara@tietorahti.fi

2. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoistus

Yhteinen Toimialaliitto Ry ylläpitää kylmäkuljetus -sovelluksen sisältöä. Sovelluksen teknisestä toteutuksesta puolestaan vastaa Tietorahti Oy. Kylmäkuljetus sovellus EI kerää, eikä näin ollen myöskään jaa tietoa käyttäjätyypeistä. Käyttäjien tekemiä hakuja sovelluksen hakutoiminnolla ei tallenneta, eikä seurata millään tavalla. 

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteriin EI automaattisesti tallenneta henkilötietoja. Tilanteissa, joissa sovelluksen käyttäjä käyttää kylmäkuljetus -sovelluksen palauteominaisuutta, rekisteriin tallentuu hetkellisesti palautteen lähettäjän sähköposti ja hänen itse viestiin lisäämänsä yhteystiedot. Yhteystietoja säilytetään vain palautteeseen vastaamiseen asti, jonka jälkeen ne poistetaan kaikista tietolähteistä.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

janne.lausvaara@tietorahti.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta kylmäkuljetus -sovelluksen palaute ominaisuuden kautta
 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaalta saatuja henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tietorahti Oy:n ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

  • HubSpot
 

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin palautteeseen on vastattu. Asiakkuuden loputtua tietoja säästetään pääsääntöisesti 3 kuukautta. Säilytysaika voi olla myös lyhyempi, jos asiakas ilmaisee, että palvelu ei enää kiinnosta tai koske häntä.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Vain rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Niitä ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista sijaitsee EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.

10. Miten turvaamme tietosi

Tietojasi säilytetään pääosin sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Lähtökohtaisesti keräämämme ja käsittelemämme henkilötietoja luottamuksellisina. Henkilötietoja voidaan luovuttaa työntekijöille tai alihankkijoille, jos tähän on asiakkaalta saatu lupa ja työn tekeminen tämän vaatii. Vain työtehtävän kannalta tärkeä tieto luovutetaan, ei kaikkea asiakastietoa.

Pääsy henkilötietoihisi on rajattu ja suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin, sormenjälkitunnistein ja käyttöoikeuksin. Yrityksen toimitilat ovat aina lukittu.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Pääsääntöisesti emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Tietoja evästeiden käyttämisestä

Kylmäkuljetus -sovellus ei käytä evästeitä.