Tietorahti – Rakkaudesta logistiikkaan

[vc_row][vc_column][vc_column_text]PALJON PUHUTAAN DIGITALISAATIOSTA, monenlaisia ohjelmistoja, sovelluksia ja järjestelmiä on tarjolla pilvin pimein, mutta miten niitä saisi hyödynnettyä omassa liiketoiminnassa? Mistä ne löytää ja mistä tietää mikä sopii juuri meidän yritykselle? Juuri tähän tarpeeseen perustettiin Tietorahti: tulkiksi logistiikka-alan yritysten ja ohjelmistotalojen välille.

Tietysti herää kysymys, olemmeko niin pitkällä digitalisaatiossa kuin annetaan ymmärtää? Järjestelmät eivät aina keskustele keskenään. Voi olla, että niitä ei ole missään vaiheessa saatu keskustelemaan keskenään. Kun yrityksissä on käytössä monia eri järjestelmiä, on ongelmakohtiakin useampia. Pahimmassa tapauksessa järjestelmässä olevia tietoja ei saada missään sopivassa muodossa ulos. Kuinka siis kehittää toimintaa, kun ei ole kaikki faktat hallussa. Tällöin olisi hyvä pohtia tarkemmin yrityksen järjestelmäkokonaisuutta. Eli mitä järjestelmiä tulisi vaihtaa ja mitä puolestaan tuoda tilalle, vai pitäisikö mahdollisesti kehittää jotain aivan uutta ja ennennäkemätöntä.

Nyt on ajankohtaista pohtia tietotekniikan hyödyntämistä tarkemmin omassa liiketoiminnassa. Monelle tämä osuus on niin sanottua pakkopullaa. Minulle tämä osuus on juuri se mieleisin. Erilaisten toimintaa tehostavien ratkaisujen etsiminen, vertailu ja kehittäminen asiakkaille kuuluu Tietorahdin ydinliiketoimintaan. Erilaisia ratkaisuja löytyy markkinoilta nykyään runsaasti. Tarjontaan tutustuminen ja sopivan löytäminen on kuitenkin hankalaa ja aikaa vievää. Tällöin on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen, joka pystyy nopeuttamaan prosessia. Asiantuntijan on tiedettävä alan ohjelmistot ja kuinka niitä voidaan käyttää erilaisissa yrityksissä toimintaa tehostamaan. Lisäksi on ymmärrettävä asiakkaan tarpeet ja toimiala, jossa asiakasyritys vaikuttaa.

Tietorahdin asiakkaina on paljon erilaisia yrityksiä eri toimialoilta, joita kaikkia yhdistää logistiikka. Kyseessä voi esimerkiksi olla ohjelmistoyritys, jonka tuotteita pyritään parantamaan vastaamaan paremmin mahdollisten asiakkaiden tarpeita. Joskus taas asiakkaana on teollisuusyritys, jolle etsitään oikeanlaista ohjelmistoa tehostamaan logistisia prosesseja. Kyseessä voi olla myös kuljetusliike, jolle etsitään erilaisia ohjelmistoja vastaamaan juuri heidän tarpeitaan ja helpottamaan heidän toimintaansa. Merkittävä osa Tietorahdin asiakkuuksista onkin juuri kuljetusliikkeitä. Pitkä työkokemus kuljetusalalta, auttaa ymmärtämään asiakasta paremmin eikä kaikkea tarvitse vääntää rautalangasta. Yksi syy yrityksen perustamiseen oli juuri halu auttaa itselleni tärkeää alaa kehittymään.

Digitalisaatiossa liiketoiminnan kehittäminen keskittyy erityisesti järjestelmiin ja niiden laaja-alaiseen hyödyntämiseen. Liiketoiminnan kehittäminen voi lähteä liikkeelle erilaisista lähtökohdista. Paine muutokseen voi syntyä yrityksessä itsessään ja halusta kehittää omaa toimintaa. Halutaan niin sanotusti juosta lujempaa kuin kilpailijat. Joissain tilanteissa toiminnan kehittäminen voi kuitenkin lähteä liikkeelle myös tarpeesta muuttaa toimintaa, kun nykyinen prosessi ei toimi. Oli lähtökohta mikä hyvänsä on kehitykselle eduksi käyttää prosessissa asiantuntijaa, sillä yrityksen ulkopuolinen taho tuo näkemystä laatikon ulkopuolelta ja sujuvoittaa prosessia.

Paine muutokseen omassa liiketoiminnassa voi olla myös ulkoinen. Hyvä esimerkki ulkoisesta paineesta ovat uudet innovaatiot, jotka muuttavat toimialaa kuten robottiauto. Lähiaikoina on eri lehdistä saatu lukea kärjistettyjä kannanottoja, joiden mukaan kuljetusalalla ei lähitulevaisuudessa ole enää yhtään kuljettajia, vaan kaikki hoidetaan robottiautoilla. Asiantuntijoina käytetään jopa henkilöitä, joilla ei ole ollenkaan kokemusta kuljetusalalta. Vaikka tekniikka olisikin olemassa, se ei automaattisesti tarkoita, että se voidaan koko kuljetusalalle ottaa käyttöön. Osa prosesseista on helposti automatisoitavissa, kun taas osa erittäin vaikeaa. Kehitys tulee viemään aikaa eikä lopputuloksesta ole vielä tietoa. Ei pidä kuitenkaan tuudittautua siihen, että mikään ei tulisi muuttumaan. Vaikka kehitykseen menisikin kauan, ei nyt ole aikaa levätä laakereilla. Kehityksessä tulee pysyä mukana, ettei tipahda kyydistä, kun esimerkiksi robottiautot yleistyvät ja myös kilpailijat ottavat uusia teknologioita käyttöön. Jos ei seuraa aikaansa voi ulkoinen paine aiheuttaa muutoksen, jossa joudutaan alistumaan kilpailijan uusiin toimintatapoihin, jotka voivat olla omalle yritykselle epäedullisia.

Digitalisaation kelkkaan kannattaa siis lähteä nyt. Tälle matkalle ei kuitenkaan tarvitse lähteä yksin, vaan mukaan kannattaa ottaa matkaopas, joka ymmärtää missä mennään ja minne ollaan matkalla.

 

Julkaistu kuljetus ja logistiikka -lehdessä 5/2016[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]